Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอปาย
Responsive image
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอปาย

วัดกลาง
     ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียงใต้ ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ศิลปะไทยใหญ่แท้ประดิษฐานอยู่กลางลานวัด มีเจดีย์ทรงมอญรายล้อมโดยรอบใต้เจดีย์ทำเป็นซุ้มซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเหนือฐานเจดีย์องค์ใหญ่ทำเป็นมณฑปยอดมงกุฎ

วัดน้ำฮู
     ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ต.เวียงใต้ ห่างจากตัวอำเภอปาย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์หน้าตักกว้าง 28 วา สูง 30 นิ้ว พระเศียรกลวงส่วนบนเปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ อายุประมาณ 500 ปี

น้ำตกหมอแปง
     ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง ต.แม่นาเติง ห่างจากตัวอำเภอปายประมาณ 8 - 9 กิโลเมตร บริเวณรอบน้ำตกมีป่ายางร่มรื่นและมีชาวเขาเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่ใกล้เคียง

น้ำตกแม่เย็น
     อยู่ที่บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ ห่างจากอำเภอปาย ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดสูง 4 ชั้น และสวยงามที่สุดของอำเภอการเดินทางเข้าไปเที่ยวใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 - 5 ชั่วโมง

กองแลน
     ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านร่องแหย่ง ต.ทุ่งยาว ห่างจากอำเภอปาย ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นหน้าผาสูง คล้ายกับแกรนแคนยอนสหรัฐอเมริกา คล้ายแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ มีทิวทัศน์สวยงามแปลกตาพร้อมกับความตื่นเต้น ในการเดินชมไปตามแนวหน้าผาสูงชัน์

น้ำพุร้อนเมืองแปง
     ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองแปง ต.เมืองแปง ห่างจากอำเภอปายประมาณ 7 กิโลเมตร อุณหภูมิ น้ำร้อนประมาณ 95 องศาเซลเซียสพุ่งขึ้นเป็นระยะ ๆ

น้ำพุร้อนโป่งร้อน
     ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งร้อน ต.แม่ฮี้ ห่างจากอำเภอปายประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นน้ำพุร้อนที่ไหล มาจากใต้ดิน อุณหภูมิน้ำร้อนจัดประมาณ 80 องศาเซลเซียส

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.แม่ฮี้ เป็นชาวเขาที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง และมีความเจริญ ทางด้านอารยธรรมค่อนข้างสูง

เจดีย์พระธาตุแม่เย็น
     อยู่ที่บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฏตั้งอยู่บนเนินสูงและเมื่อขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุแม่เย็นจะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายเป็นจุดสังเกตของผู้โดยสารเครื่องบินว่าเป็นอำเภอปาย

ห้วยจอกหลวง
     ตั้งอยู่บริเวณป่าแม่ยะ ต.แม่ฮี้ ห่างจากอำเภอปายประมาณ 43 กิโลเมตร

ห้วยน้ำดัง
     ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ต.เวียงเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำของกรมป่าไม้

น้ำตกม่วงสร้อย
     อยู่ในเขตบ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาเติง อยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ตกจากที่สูงมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ไม่มีถนนที่รถเข้าถึงได้
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2554