Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 ของกรมประชาสัมพันธ์
28 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 74501/ว 010 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
23 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 74501/ ว 010 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
16 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 71801/ว 012 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
15 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/67 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai
07 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
19 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน อว 0631.14/ว0003 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
19 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน พป 0002/ว2729 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 28
19 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน อว 0627/ว821 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและจอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
19 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน อว 0627/749 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและจอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th