Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ส.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

28 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

27 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถจ.แม่่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเขียว)

27 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัด แม่ฮ่องสอน และบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ

25 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางคยองชัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาบ่อง เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2566

21 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 20 ก.ค.66 นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเป็นวิทยากรเวทีเสวนา : แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

21 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 21 ก.ค.66 เวลา 08.00 น. นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรม อปท. และสถจ.มส. ร่วมต้อนรับและรับนโยบาย/แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุรพล เจริญภูมิ)

26 มิ.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ว่ันที่ 25 มิ.ย 66 สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

26 มิ.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45 น. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

14 มิ.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานของรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th