Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ก.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.3/ว 575 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
18 ก.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0801.1/ว 41 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง ถอดเทปพระธรรมเทศนาของพระครูพิลาศสรธรรม ผู้ช่วยอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2561
10 ก.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/ 440 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่อง สงรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
07 ก.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0802.4/ว 2623 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
07 ก.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว 2762 ลงวันที่ 5 กันายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 "
06 ก.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 71502/912 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการของ อบต.ห้วยโป่ง โครงการ ถนน คสล.บ้านพอนอคี
06 ก.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 71502/912 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการของ อบต.ห้วยโป่ง โครงการ ถนน คสล.บ้านห้วยหมาก-ลาง
06 ก.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 71502/912 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการของ อบต.ห้วยโป่ง โครงการ ถนน คสล.บ้านป่าลาน
29 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มท 0801.2/ว 138 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ชอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านงานกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561
29 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 71502/685 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th