Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ก.พ. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 108 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
11 ก.พ. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/35 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
07 ก.พ. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 77 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
07 ก.พ. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 78 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุข
01 ก.พ. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 65 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน
31 ม.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 57 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prizes 2019 ของ ITU
29 ม.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว54 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29 ม.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว53 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข
22 ม.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 41 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
22 ม.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 43 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th