Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง
Responsive image
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง

อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา 
     หากมีโอกาส ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านแวะมาสักการะอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองคนแรกของแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ต้นถนนขุนลุมประพาส เดิมทีนามท่านชื่อ 'ชานกะเล' เป็นชาวไทใหญ่ได้รวบรวมผู้คนตั้งหมู่บ้านชื่อ “บ้านขุนยวม” ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเมือง ถึงปี พ.ศ. 2417 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองแม่ฮ่องสอน และพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ยกบรรดาศักดิ์ชานกะเลเป็น “พญาสิงหนาทราชา” และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

วัดพระธาตุดอยกองมู
     ตั้งอยู่บนดอยกองมูวัดนี้ที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัด เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมือง กล่าวกันว่าใครที่มาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้ไปที่นี่ถือว่ายังมาไม่ถึง ทั้งนี้เดิมชื่อ “วัดปลายดอย” ตั้งอยู่บนยอดดอยกองมู พระธาตุเจดีย์ของวัดนี้สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยพระเจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่สร้างโดย “จองต่องสู่” เมื่อ พ.ศ.2403 ส่วนเจดีย์องค์เล็ก สร้างโดยพญาสิงหนาทราชา เมื่อ พ.ศ.2417 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธาตุดอยกองมู” ตามนามที่ตั้ง นอกจากเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วยังเป็นจุดชมวิวของเมืองแม่ฮ่องสอนด้วย เพราะสามารถเห็นภูมิประเทศของเมืองแม่ฮ่องสอน และเทือกเขาถนนธงชัยที่สลับซับซ้อน

วัดจองคำ และวัดจองกลาง
     วัดจองคำและวัดจองกลางเปรียบเสมือนเป็นวัดแฝด เพราะตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้าวัดจองคำจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางด้านขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะวัดทั้งสองสร้างขึ้นโดยช่างชาวไทใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นศิลปะแบบไทใหญ่ที่แปลกตาและงดงามมาก โดยวัดจองคำมีพระประธานขนาดใหญ่เรียกว่า “หลวงพ่อโต” มีขนาดหน้าตักกว้างถึง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างฝีมือชาวพม่า เหตุที่เรียกวัดจองคำเนื่องมาจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว ส่วนวัดจองกลางมี พระพุทธสิหิงค์ จำลองปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์และยังมีสิ่งที่น่าแวะชมคือตุ๊กตาไม้แกะสลักฝีมือช่างพม่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก จำนวน 37 ตัว นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนสีบนแผ่นกระจกที่งดงามมาก

วัดหัวเวียง
     วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเวียง ตั้งอยู่กลางใจเมืองบนถนนสิงหนาทบำรุง ใกล้กับสี่แยกไฟแดง เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าพาราละแข่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประจำเมืองที่มีความงดงามมาก มีประวัติว่าหล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” พระเจ้าพาราละแข่งองค์จริง ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยลุงจองโพหย่า เป็นผู้อัญเชิญมา เดิมสร้างเป็นท่อนๆ ทั้งหมด 9 ท่อน ล่องมาตามลำน้ำปาย มาประกอบที่วัดพระนอนแล้วจึงมาประดิษฐานที่วัดนี้ นอกจากนี้ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนกลางใจเมือง จึงมีการจัดกิจกรรมทางประเพณีตลอดปี นับเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่คนต่างถิ่นนิยมมาเที่ยวชมวัฒนธรรมไทใหญ่


วัดก้ำก่อ
     อยู่ที่เชิงดอยทางขึ้นพระธาตุดอยกองมู อยู่ตรงข้ามกับวัดพระนอน ชื่อวัดเป็นภาษาไตแปลว่า ดอกบุนนาค ซึ่งถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่พระศรีอริยเมตไตรย์ประทับตอนตรัสรู้ วัดถ้ำก่อเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2433 มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษต่างจากวัดอื่นคือ มีหลังคาคลุมทางเดินที่เล่นระดับลดหลั่นกันลงมาตามความลาดเอียงของพื้นที่ตั้งแต่ซุ้มทางเข้าไปจนถึงศาลา

วัดพระนอน
     วัดพระนอนเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่เชิงดอยกองมู เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยชายาเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน และถือเป็นวัดประจำตระกูลเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ ศิลปะแบบไทใหญ่ขนาดยาว 12 เมตร มีพุทธลักษณะงดงาม นอกจากนี้ยังมีพระยืนปางห้ามญาติ ศิลปะไทยใหญ่ อุโบสถหลังคาทรงปราสาทและสิงห์คู่ขนาดใหญ่งดงาม 2 ตัวสร้างโดยพญาสิงหนาทราชาตัวหนึ่ง และพระนางเมี๊ยะ อีกตัวหนึ่งอยู่เชิงบันไดทางขึ้นพระธาตุดอยกองมูเดิม

วนอุทยานถ้ำปลา
     อยู่ห่างจากตัวเมือง 18 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือ ตามเส้นทางแม่ฮ่องสอน-ปาย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาที่บ้านห้วยผา ต.ห้วยผา มีลักษณะเป็นธารน้ำที่ไหลมาจากถ้ำใต้ภูเขาตลอดเวลา ด้านหน้าเป็นวังน้ำ มีปลาพลวงจำนวนมากมาชุมนุมอยู่หน้าปากถ้ำ ชาวบ้านจึงเรียก “ปลามุง” เป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นว่าเหตุใดปลาเหล่านี้จึงมารวมกันอยู่ที่หน้าถ้ำ ถ้ำปลาอยู่ในความดูแลของวนอุทยานถ้ำปลา บริเวณอุทยานฯ หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ และได้ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมแก่การพักผ่อน ติดต่อสอบถามได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ โทร.053-619-036

ภูโคลนคันทรี่คลับ
     ใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 สายแม่ฮ่องสอน-ปาย ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเข้าหมู่บ้านกุงไม้สัก-บ้านห้วยนาขาน อีก 4 กิโลเมตร จะพบภูโคลนอยู่ทางขวามือ โคลนที่พบนับเป็นหนึ่งในสามแหล่งของโลกที่มีการค้นพบโคลนที่นำมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพความงามให้กับผิวพรรณของเรา นอกเหนือจากโคลนใต้ทะเล Dead Sea และโคลนภูเขาไฟ เนื่องจากมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม ที่ช่วยปรับความสมดุลของผิว โบรไมด์มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค แมกนีเซียมช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ เป็นต้น เป็นแหล่งที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ภูโคลน ให้บริการในรูปแบบของเนเชอรัลสปา และมีสระน้ำแร่ธรรมชาติ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053 612265

น้ำตกผาเสื่อ
     น้ำตกแห่งนี้อยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป่ จากตัวเมืองไปตามทางขึ้นสู่พระตำหนักปางตอง ไหลมาจากน้ำตกแม่สะงาในเขตพม่า อยู่ในความดูแลของวนอุทยานแห่งชาติ ปกคลุมด้วยไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเป็นอย่างดี มีน้ำตกทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นบนสุดอยู่ในป่าลึกใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง คือน้ำตกแม่สะงากลาง ถัดออกมาเป็นชั้นผายาว ผาลาด ผาเสื่อ ผาซ่อม ชั้นที่คนนิยมที่สุด คือ ผาเสื่อ ซึ่งมีน้ำตกลงกระทบแผ่นหินกระเด็นเป็นฝอย สองข้างมีแผ่นหินลักษณะคล้ายเสื่อปูลาดอยู่เป็นจำนวนมาก การเดินทางสะดวกเป็นทางลาดยางตลอด ช่วงที่น้ำตกมีน้ำมากที่สุดในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ติดต่อสอบถามได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ โทร.053-619-036

พระตำหนักปางตอง
     อยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป่ สามารถเดินทางไปโดยใช้เส้นทางเดียวกับทางเข้าวนอุทยานผาเสื่อต่อไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายห้วยขาน บ้านนาป่าแปก เป็นทางขึ้นเขาตลอด ตัวเรือนประทับแรมตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่บ้านปางตอง ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงปางตอง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.

โครงการพระราชดำริปางตอง (ปางอุ๋ง) - บ้านรวมไทย
     หมู่บ้านรวมไทย ตั้งอยู่ในที่สูง ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตร ความชุ่มชื้นในหน้าฝน ทำให้เราต้องเดินทางฝ่าไอหมอก ไปยังหมู่บ้านที่อยู่เหนือเมฆ ประกอบด้วย 24 ครัวเรือนอยู่กันอย่างมีความสุข ด้วยความงามของป่าสนทั้ง 2 ใบ และ 3 ใบ ที่โอบล้อมรอบทะเลสาบ ภายในโครงการฯ มีสวนไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวที่สวยงาม ให้ได้ศึกษาเป็นจำนวนมากแถมยังให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ด้วยข้อความที่น่าอ่าน สวนปางอุ๋ง เกิดขึ้นเพื่อให้มีพันธุ์พืชที่กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูง และโครงการฯ อนุญาตให้กางเต็นท์พักแรมในสถานที่ที่กำหนดได้ เว็บข้อมูล
http://ruamthai.maehongson-strategy.net

บ้านรักไทย (แม่ออ)
     ตั้งอยู่ตำบลหมอกจำแป่ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตร บ้านรักไทหรือบ้านแม่ออเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย-พม่า ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพหนีภัยมาจากทางตอนใต้ของจีนในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ บริเวณหมู่บ้านมีทะเลสาบสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนฮ่อซึ่งยังคงสืบทอดประเพณีไว้หลายอย่างทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่าทำจากดินเหนียวผสมฟางข้าว รวมทั้งอาหารตำรับจีนตอนใต้แถบมณฑลยูนาน นอกจากนี้ยังสามารถชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดีซึ่งมีจำหน่ายในหมู่บ้าน เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง

เรือนประทับแรมโป่งแดง
     อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ภายในโครงการพระราชดำริท่าโป่งแดง มีแปลงทดลองปลูกพืชผลไม้ต่างๆ แยกซ้ายมือไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเรือนประทับแรม ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ด้านหน้ามีแม่น้ำปายไหลผ่าน รอบๆ มีไม้ดอก ไม้ประดับปลูกไว้อย่างสวยงามมาก

บ้านน้ำเพียงดิน
     อยู่ในเขตตำบลผาบ่อง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือตามลำน้ำปาย ผ่านบ้านห้วยเดื่อไปจนถึงบ้านน้ำเพียงดินโดยเรือหางยาว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตลอดเส้นทางที่ล่องเรือไปตามลำน้ำจะผ่านระลอกน้ำที่ลดระดับลดหลั่นกันไป คล้ายธารน้ำตก นับเป็นทัศนียภาพที่งดงามแปลกตา โดยมีเรือหางยาวราคาลำละ 500 บาท นั่งได้ 8 คน
บ้านน้ำเพียงดิน คือ วิถีชีวิตของชาวปาดอง (กะเหรี่ยงคอยาว) นอกจากนี้มีจุดแวะชมกะเหรี่ยงคอยาวเผ่าปะด่อง (มีที่ชมกะเหรี่ยงคอยาวได้ที่บ้านในสอย อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร ติดชายแดนไทย – พม่า) ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อ โทร. 053-613-160

ถ้ำน้ำเพียงดิน
     ถ้ำน้ำเพียงดิน เป็นถ้ำหินปูนภายในมีความกว้างพอสมควร ลึกประมาณ 50 เมตร มีหินย้อยสวยงามอยู่ทั่วไป บริเวณปากถ้ำเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำน้ำเพียงดิน ทางวัดมีการเข้าไปปรับปรุงตกแต่งในถ้ำบ้าง เช่น นำพระพุทธรูปไปไว้ในถ้ำและปากถ้ำ และสิ่งแปลกคือมีน้ำไหลออกจากตัวถ้ำตลอดเวลา

บ่อน้ำร้อนผาบ่อง
     เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่กำมะถันเจืออยู่ ตั้งอยู่ในละแวกชุมชนผาบ่อง ออกไปทาง อ.ขุนยวม ประมาณ 10 กิโลเมตร (โดยใช้เส้นทางหมายเลข 108 เก่า) แวดล้อมด้วยพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ภายหลังทางการได้กั้นแนวเขตชัดเจน แล้วจัดแต่งพื้นที่โดยรอบบ่อน้ำร้อนให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนได้มาพักผ่อน มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ส่วนตัวบ่อน้ำร้อนได้ก่อปูนเป็นขอบบ่อ และทำทางเดินรอบบ่อด้วยอุณหภูมิความร้อนของบ่อยังไม่สูงเพียงพอที่จะต้มไข่สุก และสามารถให้นักท่องเที่ยวอาบน้ำแร่ได้ โดยค่าบริการ ห้องเดี่ยว 50 บาท/ห้อง และห้องรวม 400 บาท/ห้อง

เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบ่อง
     ทางทิศใต้ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเขื่อนกั้นลำน้ำแม่ละมาด ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ในบริเวณตัวเขื่อนมีศาลาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่น

หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ (บ้านยอดดอย)
     อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ใช้เส้นทางแม่ฮ่องสอน-อำเภอขุนยวม ไปหมู่บ้านป่าลานประมาณ 32 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาอีก 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด

ยอดดอยปุย 
     มีลักษณะเป็นลานกว้างลดหลั่นกันเป็นชั้น อยู่ในเขตบ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง เป็นยอดเขาที่สูง 1.752 เมตร

กังหันน้ำผลิตน้ำมันงา
     ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านสบสอย ห่างจาก อ.เมือง ประมาณ 15 กิโลเมตร สามารถซื้อของที่ระลึกไดโดยเฉพาะน้ำมันงา และสามารถชมการใช้พลังน้ำในการผลิตน้ำมันงา

หมู่บ้านในสอย
     ตั้งอยู่ในเขตตำบลปางหมู ภายในหมู่บ้านจะมีสถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่ง คือ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว และน้ำตกสอยดาว ลักษณะเด่นของหมู่บ้านนี้ยังมีกะเหรี่ยงแดงอีกด้วย

น้ำฮูหายใจ
     อยู่ในเขตตำบลผาบ่อง มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็ก ๆ อยู่ในถ้ำและจะมีน้ำไหลออกมาจากถ้ำทุก ๆ 45 นาที ก่อนที่น้ำจะไหลทุกครั้งจะมีเสียงดังคล้ายลมหายใจ ชาวบ้านจึงเรียกว่าน้ำฮูหายใจ

บ้านนาป่าแปก
     เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง(แม้ว) อยู่ในพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ เส้นทางการเดินทางเป็นเส้นทางเดียวกับการเดินทางไปยังน้ำตกผาเสื่อและพระตำหนักปางตองอีกทั้งยังเป็น
ที่ตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชนแห่งแรก (Food Bank) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หนองจองคำ
     เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำตลอดทั้งปี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยว และใช้สถานที่จัดงานประเพณีสำคัญ ๆ ของจังหวัด

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
     ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นที่รวมและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และของกลุ่มอาชีพในโครงการ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2554