Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอปางมะผ้า
Responsive image
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอปางมะผ้า

ถ้ำน้ำลอด
     ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 77 กิโลเมตร เป็นถ้ำธารน้ำขนาดใหญ่ลึก 2.5 กิโลเมตร เกิดจากลำน้ำลางเซาะและกัดกร่อนรอยแยกของหินปูนลอดผ่านภูเขาและทะลุออกอีกด้านหนึ่งเกิดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ และมีถ้ำขนาดเล็กภายในถ้ำจะประกอบด้วยถ้ำถึง 3 คูหา คือ "ถ้ำเสาหิน", "ถ้ำตุ๊กตา", "ถ้ำผีแมน"บริเวณรอบถ้ำมีบรรยากาศร่มรื่น เป็นธรรมชาติของป่าเขา

ถ้ำแม่ละนา (ลัดนา)
     ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านแม่ละนา ต.ปางมะผ้า เป็นถ้ำที่ยาวที่สุดใน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้. มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร

ถ้ำผาเผือก
     ห่างจากทางหลวง 15 กิโลเมตร ถือว่าเป็นถ้ำที่ลึกที่สุดเท่าที่มีการสำรวจ ถ้ำผาเผือกอยู่ที่เชิงผาใหญ่สีขาว ปากถ้ำกว้างถึง 100 เมตร

ถ้ำผีแมน 
     ห่างจากอำเภอไปทางตัวจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีท่อนซุงไม้สักมีด้ามไม้มือจับปลายท่อน พบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องมือเครื่องใช้เหล็กที่เก่าจนขึ้นสนิม

ถ้ำน้ำบ่อผี
     เดินขึ้นเขาจากบ้านลุกข้าวหลามไปตำบลปางมะผ้า 40 นาที มีลักษณะเป็นปล่องขนาดใหญ่ต้องปีนลงไปตามแนวผาชันกว้าง 100 เมตร บริเวณก้นเหวของถ้ำน้ำบ่อผี ปกคลุมด้วยป่าดิบมีต้นไม้สูงกว่า 30 เมตร์

ถ้ำผามอญ
     เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมาก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่งดงาม

ถ้ำผาแดง
     เป็นถ้ำธารลอดขนาดเล็กยาว 1 กิโลเมตร เดินทะลุได้และเที่ยวได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น

ถ้ำปางคำ (ปางคาม)
     ขึ้นรถแยกจากทางหลวงขึ้นเหนือไปอีก 25 กิโลเมตรไปบ้านปางคาม ถ้ำนี้มีลักษณะเป็นถ้ำธารลอดยาว 800 เมตร ประกอบด้วยหินสีรูปต่าง ๆ สวยงาม

ถ้ำน้ำลาง
     ถือว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ถ้ำนี้จะเที่ยวได้เฉพาะหน้าแล้งเท่านั้น

ถ้ำน้ำตกซู่ซ่า
     การเดินทางเป็นการเดินทางด้วยเท้า ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง จึงจะถึงถ้ำ ในถ้ำจะมี.ธารน้ำใหญ่เดินเข้าไปประมาณ 800 เมตร จะพบน้ำตกใต้ดิน แม่น้ำของเบื้องหลังน้ำตก คือ หน้าผาสูง และน้ำจาก น้ำตกนี้ไหลมาจากปากถ้ำที่เชิงผา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2554