Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท.1 ธนาคารขยะ ระดับจังหวัด
Responsive image
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยสำนักงานส่งเสริมการปครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้จัดกิจกรรมงาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ระดับจังหวัด ณ วัดหลวง ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมจัดบูทนิทรรศการผลการขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลตำบลปาย (อปท.ต้นแบบธนาคารขยะของจังหวัดแม่ฮ่องสอน) การซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ การคัดแยกขยะในชุมชน  โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายอำเภอปาย นายกเทศมนตรีตำบลปาย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เจ้าหน้าที่อปท. เจ้าหน้าที่จังหวัด และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก
         
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2567